Автосервиз

☎️ Телефон:  +359 89 692 5866

✉️E-mail: [email protected]

📍Адрес: гр.София, ул. Филип Кутев7

Текущи ремонтни дейности

Ремонтът на автомобилите е сложен, деликатен процес, който изисква познания, специална техника и високо ниво на професионализъм. Ремонтите се делят на текущ, среден и основен ремонт. Текущите ремонти се извършват, когато е необходим ремонт, но не е плануван. За да се установи даден проблем, възникнал в дадена ситуация е необходим преглед. Текущите ремонти се извършват при възникнали обстоятелства, спешност и по необходимост. Като текущ ремонт може да се определи смяната на гумите, доливане на антифриз и други. Текущите ремонтни дейности по автомобила се извършват, когато се установи проблем в резултат на техническо обслужване, преглед или диагностика.

Scroll to Top